Pręgierz

Znajduje się w centrum dusznickiego Rynku. Nie jest to jednak oryginał, lecz symboliczna rekonstrukcja postawiona w sercu miasta w 2004 roku. Wykorzystany do tego celu kamień stanowił element ogrodzenia w jednej z dusznickich posesji. Nie wiadomo, co stało się z oryginalnym pręgierzem.

Według przekazów pierwszą ofiarą, która zginęła pod pręgierzem w Dusznikach-Zdroju, był kat, który zasłynął z adorowania mężatek. Posiadanie własnego kata było możliwe dzięki prawom wyższego sądownictwa jakie miasto nabyło w 1612 roku.

***

W XVII w na Ziemi Kłodzkiej obowiązywało prawo niemieckie i związany z nim kodeks cesarza Karola V, tzw. Carolina. Kodeks ten opisywał między innymi jakie mogą być dopuszczalne formy wymierzania kary śmierci.  Carolinę zastąpił w 1711 roku kodeks karny Józefa I tak zwana Mała Józefina, który określał następujące formy kary śmierci:

zwykłe:

  • ścięcie (kara szlachecka)
  • powieszenie (kara chłopska)

kwalifikowane:

  • ćwiartowanie (tylko za zdradę kraju)
  • utopienie (dla kobiet)
  • spalenie
  • pogrzebanie żywcem
  • łamanie kołem (za morderstwo, które Carolina odróżniała od zabójstwa umyślnego i nieumyślnego na podstawie kryterium woli np. trucicielstwo, zabójstwo z odległości).

Przy pręgierzu wykonywano między innymi kary cielesne: piętnowanie i chłosta pękiem rózg za kradzież małą, sutenerstwo, stręczycielstwo i nierząd, obcięcie uszu i nosa, ucięcie języka, ucięcie ręki za fałszerstwo, targanie kleszczami oraz wypalenie piętna.

Aktualności

zobacz co się dzieje

Slide
Przewodnik offline
Social media.
DUSZNIKI.
WIĘCEJ NIŻ ZDRÓJ.
BĄDŹMY ZAWSZE W KONTAKCIE

Oficjalny serwis turystyczny Miasta Duszniki-Zdrój

Oficjalny serwis turystyczny Miasta Duszniki-Zdrój

Właściciel strony:
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
ul. Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój
tel. 74 866 94 13
e-mail: bp@duszniki.pl

Więcej informacji:
Informacja Turystyczna
ul. Rynek 9, 57-340 Duszniki-Zdrój
tel. 74 866 94 13
e-mail: informacja@duszniki.pl

Skip to content