Aleja Chopina

Dawna aleja łącząca część zdrojową z częścią miejską ma nową odsłonę. W ramach polsko-czeskiego projektu Aqua Mineralis Glcensis wykonano nową nawierzchnię oraz przebudowano dwa ujęcia wody mineralnej przy alejce – źródło Agaty i źródło Felixa.
 
Historia:

Łącznik pomiędzy uzdrowiskiem a centrum miasta Dusznik zaprojektował ok. 1800 r. architekt Karl Gotthard Geissler. Sam ciąg pieszy, pojawia się na starych mapach już w 1891 r. W 1875 r. wzbogacono aleje nasadzeniami drzew. W 1915 r. aleję przerwano przez nowy ukształtowanie zbiegu ulic: Zdrojowej, Podgórskiej, FRYDERYKA Chopina i Wojska Polskiego. W takiej formie, przedmiotowa aleja została wpisana do rejestru zabytków. Z uwagi na zamieranie drzew lub ich zniszczeń w wyniku niekorzystnych warunków meteorologicznych, uzupełniana była nowymi nasadzeniami, stąd tak zróżnicowany wiek elementu kompozycyjnego. Do dziś można dostrzec pojedyncze egzemplarze z gatunku jesion wyniosły czy olcha czarna.

W wyniku niszczącej powodzi, która nawiedziła miasto z dnia 22 na 23 lipca 1998 roku został znacząco uszkodzony park zdrojowy oraz aleja FRYDERYKA Chopina. W wyniku doraźnych prac naprawczych, wzmocniono aleję, uzupełniono nasadzenia drzew. Aleję utwardzono kostką betonową, wprowadzono betonowe krawężniki, które niekorzystnie wpłynęły na nabiegi korzeniowe drzew, ograniczając ich rozwój. Z uwagi na konieczność szybkiego remontu ciągu pieszego, nie zwracano szczególnej uwagi na obecny tam starodrzew. W ramach prac remontowych, zamontowano mało estetyczne dziś, lampy oraz małą architekturę.

Rewaloryzacja:
W 2020 r. gmina przystąpiła do rewaloryzacji alei im. Fryderyka Chopina, która jest w całości objęta ochroną konserwatorską a w dniu 16 czerwca 2021 r. przy obecności zaproszonych gości oraz gospodarzy Dusznik-Zdroju miało miejsce uroczyste otwarcie nowej Alei im. Fryderyka Chopina.

Efekty:
Wiosną 2022 r. inspektorzy zajmujący się zielenią miejską zaobserwowali większą ilość ulistnienia, krótkopędów w obrębie koron drzew. Zwłaszcza na drzewach z rodzaju jesion oraz kasztanowiec, których jeszcze przed rozpoczęciem było wyraźnie mniej. Bez wątpienia łatwiejszy dostęp wody opadowej czy swobodna wymiana gazowa w obrębie systemów korzeniowych przyczyniła się do poprawy witalności starodrzewia. Mocniejszy system korzeniowy stał się bardziej odporny na silne porywiste wiatry, których od zakończenia rewaloryzacji było kilkanaście (zwłaszcza w sezonie letnim). Zaobserwowano także mniejszą ilość larw szrotówka kasztanowcowiaczka, który niekorzystnie wpływa na wygląd kasztanowców. Owad ten składa jaja w tkance liścia , powodując szybsze ich zamieranie. Bezdyskusyjny jest fakt, że na ostateczną ocenę pod kątem biologii drzew i wpływu poprawy warunków siedliskowych będzie trzeba poczekać jeszcze kilka lub kilkanaście lat. Jednak już dziś pewny jest fakt, że aleja odzyskała swój historyczny blask i pozwala odetchnąć kuracjuszom w najbardziej upalne dni.

Aktualności

zobacz co się dzieje

Slide
Przewodnik offline
Social media.
DUSZNIKI.
WIĘCEJ NIŻ ZDRÓJ.
BĄDŹMY ZAWSZE W KONTAKCIE

Oficjalny serwis turystyczny Miasta Duszniki-Zdrój

Oficjalny serwis turystyczny Miasta Duszniki-Zdrój

Właściciel strony:
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
ul. Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój
tel. 74 866 94 13
e-mail: bp@duszniki.pl

Więcej informacji:
Informacja Turystyczna
ul. Rynek 9, 57-340 Duszniki-Zdrój
tel. 74 866 94 13
e-mail: informacja@duszniki.pl

Skip to content