Cmentarz wojenny

Na cmentarzu wojennym w Dusznikach-Zdroju spoczywa 142 żołnierzy z armii pruskiej i 132 żołnierzy z armii austriackiej którzy zginęli w czasie wojny z 1866 roku . Wśród nich jest wielu Polaków, którzy w czasie zaborów walczyli w dwóch wrogich armiach. To jedno z niewielu takich miejsc w tej części Europy.

 

Dziesięć lat po wojnie ówczesne władze Dusznik-Zdroju postawiły na cmentarzu pamiątkowy obelisk z potężnym orłem na cokole, który był miejscem pojednania zwaśnionych stron. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęła Zofia Hohenzollern, księżniczka pruska i królowa Grecji. Według starych źródeł, miejsce to uznano za wymagające najwyższego szacunku i tak też traktowano. W późniejszych latach na cmentarzu modlili się m.in. błogosławiona Edyta Stein czy Karol Wojtyła, który w latach 50. odwiedził ziemię kłodzką.

W 2020 roku z inicjatywy gminy Duszniki-Zdrój stanęła tam potężna tablica, która upamiętnia poległych żołnierzy.

 

Aktualności

zobacz co się dzieje

Slide
Przewodnik offline
Social media.
DUSZNIKI.
WIĘCEJ NIŻ ZDRÓJ.
BĄDŹMY ZAWSZE W KONTAKCIE

Oficjalny serwis turystyczny Miasta Duszniki-Zdrój

Oficjalny serwis turystyczny Miasta Duszniki-Zdrój

Właściciel strony:
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
ul. Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój
tel. 74 866 94 13
e-mail: bp@duszniki.pl

Więcej informacji:
Informacja Turystyczna
ul. Rynek 9, 57-340 Duszniki-Zdrój
tel. 74 866 94 13
e-mail: informacja@duszniki.pl

Skip to content