21.03.2019

V Kongres Młodego Samorządu

Kongres Młodego Samorządu, który powstał jako odpowiedź na zagospodarowanie potencjału młodego pokolenia samorządowców, odbędzie się w dniach 3-5 kwietnia 2019 roku w Dusznikach-Zdroju. Dotychczasowe spotkania najmłodszych wójtów, burmistrzów
i prezydentów cieszyły się popularnością i wywarły znaczący oddźwięk w środowisku samorządowym oraz zostały zauważone przez media i rządzących również na szczeblu ogólnokrajowym.

Nasze działania utwierdzają nas w przekonaniu, że rozwijanie kompetencji zarządzających samorządami, budowanie relacji pomiędzy nimi oraz światem biznesu przynoszą wymierne korzyści dla rozwoju Polski. Nie chcemy jednak na dotychczasowych działaniach poprzestać, a obserwując zapotrzebowanie na wiedzę i duże zainteresowanie formułą Kongresu, pragniemy rozszerzyć grono jego bezpośrednich odbiorców o współpracowników młodych menedżerów wsi miast. Wszak wójtowie, burmistrzowie i prezydenci nie działają w pojedynkę, a sukces ich pracy jest sumą działań zespołu. Do kolejnej edycji KMS-u zapraszamy obok włodarzy, także przedstawicieli ich urzędów ? osoby piastujące stanowiska odpowiedzialne, za realizację zadań, których przedmiotem dyskusji będą tematy poruszane podczas tegorocznej konferencji

Tematami V Kongresu Młodego Samorządu będą m.in.: kompleksowe rozwiązania pro-ekologiczne dla samorządów; media ? jak współpracować, korzystać i bronić się; znaczenie marketingu terytorialnego w rozwoju regionu; warsztaty ?komunikacja bez przemocy?; debata „Samorząd, a rozwój regionu”; debata „(De)centralizacja? czy wykłady motywacyjne.

Zapraszamy wszystkich samorządowców do udziału w tym niezwykłym wydarzeniu. Jesteśmy pewni, że udział w wydarzeniu przyniesie korzyści zarówno młodym samorządowcom, jak i wszystkim partnerom prywatnym, komercyjnym i instytucjonalnym. Mnogość osobowości, postaw i myśli oraz swobodna atmosfera sprzyjająca wymianie doświadczeń to niezwykłe atuty Kongresu Młodego Samorządu. Dzięki takiej formule możemy sprawiać, by polski samorząd rósł w siłę.

Szczegóły wydarzenia dostępne na stronie www.samorzadmlodych.pl