14.05.2019

Samoobsługa obowiązuje

W Dusznikach-Zdroju i pobliskim Nachodzie, w ramach projektu ?Czesko-Polskie doładowanie? powstały samoobsługowe stacje do naprawy rowerów.

Nasz region jest bardzo chętnie odwiedzany i zwiedzany na dwóch kółkach. W przypadku awarii na szlaku rowerzyści zdani byli dotychczas tylko na własne siły. A przecież nie wszyscy zabierają ze sobą ? do plecaka lub saszetki zawieszonej na ramie czy pod siodełkiem ? choćby najbardziej podstawowy zestaw narzędzi. A nawet jeśli ktoś jest wyjątkowo przezorny, to przecież nie będzie woził ze sobą całego warsztatu?

Samochody mają przy drogach swoje stacje obsługi, a rowery? Na ich szlakach do tej pory, nic takiego nie można było spotkać. W okolicach Dusznik-Zdroju i Nachodu to się już zmieniło. Na terenie naszej gminy pojawiły się cztery samoobsługowe stacje naprawy rowerów: na Rynku, przy wejściu do Parku Zdrojowego, przy Torfowiskach pod Zieleńcem oraz w Zieleńcu. Czeskie stacje zlokalizowane są na Placu Karola, na szlaku rowerowym na granicy z Polską przy istniejącym przystanku dla rowerzystów, na Ostrovech, na Dobrošově. Stacje powstały w ramach projektu ?Czesko-polskie doładowanie ? Česko-polské Dobíjení?, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w zakresie Programu Interreg V-A Republika Czeska ? Polska 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

Stacje pozwalają na samodzielne przeprowadzenie drobnych napraw i regulacji w rowerze. Na wyposażeniu znajdują się zestawy kluczy, w tym imbusy i torxy przymocowane do długich stalowych linek, co zabezpiecza je przed kradzieżą, a jednocześnie pozwala na ich wygodne wykorzystanie. Każda stacja posiada pompkę z uniwersalnymi końcówkami do wentyli rowerowych i uchwyt pozwalający podwiesić rower, dzięki czemu dostęp do wielu jego elementów jest łatwiejszy.

To jeszcze nie wszystko. W ramach realizacji projektu na tereniu obu miast zlokalizowano po 4 AED, czyli automatyczne defibrylatory. Nagłe zatrzymanie akcji serca jest obecnie najczęstszą przyczyną zgonu. Ofiarami padają nie tylko osoby starsze, ale również ludzie w sile wieku, głównie mężczyźni. Ryzyko nagłego zgonu w przedziale wiekowym 15-59 lat jest w Polsce dużo wyższe, niż w krajach Europy Zachodniej. Może je spowodować m.in. wysiłek fizyczny znacznie ponad możliwości organizmu. Tymczasem karetka nie zawsze może dojechać wystarczająco szybko, a na szlak może nie dotrzeć w ogóle. Stąd uzasadniony jest montaż tego typu urządzeń nie tylko w takich miejscach, jak stacje kolejowe, hipermarkety czy budynki użytku publicznego.

AED pozwolą w prosty i bezpieczny sposób ? zarówno dla ratującego, jak i poszkodowanego ? przeprowadzić akcję ratunkową podczas zatrzymania akcji serca. Nagłe zatrzymanie akcji serca nie polega na jego unieruchomieniu, a na nieprawidłowym funkcjonowaniu. Serce zaczyna pracować w szybki, nieskoordynowany sposób, który uniemożliwia pompowanie krwi do mózgu i innych narządów. W takim przypadku sam masaż, połączony ze sztucznym oddychaniem, nie jest w stanie pomóc sercu wrócić do prawidłowego rytmu pracy. I tutaj właśnie z pomocą przychodzi automatyczny defibrylator.

Wystarczy go włączyć ? urządzenie poprowadzi ratującego przez cały proces wyraźnymi i jednoznacznymi komendami głosowymi w języku polskim. Każdą komendę będzie powtarzać tak długo, aż wykonamy ją prawidłowo. Po przyklejeniu elektrod samo przeprowadzi analizę rytmu serca i podejmie decyzję czy potrzebna jest defibrylacja, a o jej przeprowadzeniu uprzedzi użytkownika. Urządzenia dostępne na rynku są już bardzo mocno zaawansowane technologicznie, co zapewnia bezpieczeństwo ratownikowi, jak i osobie poszkodowanej, a ryzyko wykonania wstrząsu elektrycznego w nieuzasadnionym przypadku jest niemal zerowe.

Miejmy nadzieję, że na naszych szlakach nigdy nie dojdzie do potrzeby użycia AED. Ale jeśli będziecie świadkami zatrzymania akcji serca, a w waszym zasięgu znajdzie się automatyczny defibrylator, nie obawiajcie się z niego skorzystać!

Do zobaczenia na rowerowych szlakach!

?Czesko-polskie doładowanie ? Česko-polské Dobíjení?, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w zakresie Programu Interreg V-A Republika Czeska ? Polska 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.