miejskie

Spacer po Dusznikach

Duszniki-Zdrój leżą w obniżeniu i to właśnie ukształtowanie terenu determinuje kształt miasta: wąska dolina Bystrzycy Dusznickiej na południu i szersza część miejska na północy. Zapraszamy na zwiedzenie…

Duszniki Północne

Duszniki-Zdrój leżą w obniżeniu i to właśnie ukształtowanie terenu determinuje kształt miasta: wąska dolina Bystrzycy Dusznickiej na południu i szersza część miejska na północy. Zapraszamy na zwiedzenie…

Szlakiem Dusznickich Murali

W Dusznikach-Zdroju znaleźć można kilkanaście murali – większych i mniejszych. Są one w większości pamiątką po organizowanym cyklicznie festiwalu Wszelkie Przejawy Artyzmu.

Skip to content