21.07.2019

XIX Święto Papieru

Muzeum Papiernictwa w dniach 27-28 lipca 2019 r. już po raz dziewiętnasty organizuje ?Święto Papieru?. Jest to największy w Polsce festiwal rodzinny poświęcony upowszechnianiu wiedzy o papierze, jego historii, znaczeniu dla rozwoju cywilizacji oraz roli we współczesnym świecie.
Wydarzenie ma również na celu promowanie najcenniejszego w Europie zabytku związanego z papiernictwem ? młyna papierniczego w Dusznikach-Zdroju.
Tegoroczna edycja poświęcona jest m.in. popularyzacji wybranych tematów związanych z kulturą francuską, w związku z przypadającą w 2019 r. 180. rocznicą wynalezienia fotografii przez Louisa Jacquesa Daguerre`a. Wstęp na tegoroczne Święto Papieru wynosi tylko 1 zł! Szczegóły wydarzenia dostępne TUTAJ

XIX ?Święto Papieru? dofinansowane zostało ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura ? Interwencja 2019. Całkowity koszt zadania wynosi 124 350,00 zł. Ponad połowa tej kwoty tj. 64 000,00 zł pochodzi z dotacji celowej Dyrektora Narodowego Centrum Kultury pozyskana w ramach programu Kultura ? Interwencja 2019.

Wydarzenie uzyskało także wsparcie z budżetu jednostek samorządu terytorialnego: Starostwa Powiatowego w Kłodzku ? 2 500,00zł i Gminy Duszniki-Zdrój ? 4 000,00 zł oraz od sponsora Mondi Świecie S.A.

Patronat honorowy objęli: marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Robert Andrzejczyk oraz Dolnośląska Organizacja Turystyczna. Patroni medialni: Radio Wrocław, Gazeta Wrocławska, Telewizja Sudecka, Telewizja Kłodzka, doba.pl, Przegląd Papierniczy.