01.09.2017

Czesko ? polskie doładowanie

Zadaniem projektu jest umieszczenie na terenie gminy Duszniki-Zdrój i miasta Nachod samoobsługowych stacji do naprawy rowerów oraz automatycznych defibrylatorów ? AED. Działania kluczowe zmierzają do zwiększenia udziału atrakcji kulturowych i przyrodniczych w zwiększeniau ruchy turystycznego, a to za pośrednictwem utworzenia nowej infrastruktury. Urządznenia zwiększą bezpieczeństwo turystów i zwiększą atrakcyjność regionu.

Partnerzy projektu:

Partner wiodący: Gmina Duszniki-Zdrój

Partner projektu: Miasto Nachod

Termin realizacji: styczeń 2017 ? grudzień 2017

Działania projektu:

Zakup i montaż 8 szt. samoobsługowych stacji naprawy rowerów w miejscach licznie odwiedzanych przez turystów

Zakup i montaż 11 szt. defibrylatorów w miejscach licznie odwiedzanych przez turystów

Promocja projektu prowadzona przez obu partnerów

 

Nr rejestrowy projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000473